Avui tots i totes cap a l’Acampada de Barcelona

Avui divendres 27 de maig anulem la convocatoria de Teià per concentrar-nos a Plaça Catalunya i fer suport a l’Acampada de Barcelona.
– 17h: Manifestació contra la retallada de sanitat. Pl. Colón.
– 19h: Concentració a Plaça Catalunya
– 21h: Gran cassolada a plaça Catalunya.
Des de Barcelona demanen aigua i aliments per aguantar acampats, ja que la policia s’ho ha endut tot. També han expropiat ordinadors, tendes de campanya, taules i cadires,…

Avui divendres 27 de maig concentració massiva a plaça Catalunya a les 19h

Acampada Barcelona demana suport

Des de la plaça Catalunya els indignats demanen suport presencial i no violencia!
Aquest matí els mossos estan intentant desallotjar plaça Catalunya. Des del  govern diuen que nomès volen netejar la plaça per temes de salubritat i es suggereix el desallotjament per evitar confrontacions amb els aficionats del Barça si dissabte  guanya la Champions League.
Lamentable… indignant…

Acta assemblea 26 de maig de 2011

(pendent d’aprovació en l’assamblea d’avui 27 de maig)

Participants: 31
Hora inici: 20.35h – Hora final: 23.15h

S’inicia l’assemblea designant una moderadora (Anna Torner) i una apuntadora d’acta (Sandra Franquet).
Es llegeix i s’aprova l’acta del dia anterior.
Es decideix començar un debat per arribar a consens respecte a l’acció del sopar de divendres a la nit. Sorgeixen dubtes sobre la viabilitat de realizar-ho divendres. Es proposa fer l’acte el diumenge. Es fa un debat de pros i contres d’ambdues propostes. En referència al sopar de divendres es comenta que és positiu un sopar de germanor, més lúdic, per descansar i agafar forces i es proposa tenir alternativa en cas de pluja. Per altra banda, com a desacord sorgeixen la manca de temps, la previsió de pluja i l’assistència. Es consensúa aleshores la inviabilitat de l’acte de divendres i es procedeix a canviar la data a diumenge. Diumenge sembla un bon dia degut a que hi ha més temps per a preparar-ho, es pensa en fer un berenar en comptes d’un sopar i s’arriba a consens.
De forma entrellaçada amb el debat de l’acte (finalment de diumenge) ha sorgit la proposta de pensar també de cara a la manifestació del 19 juny a Plaça Catalunya per informar i conscienciar la gent.  A més, es necesita perfilar i establir objectius, així com també fer un pensament sobre els dies d’assemblea i funcionament de la mateixa,
Es fa saber que s’han divulgat a través d’internet les demandes de mínims de Catalunya i Sol. L’Albert fa una lectura de les línies de debat per tal d’iniciar una pluja d’idees per a fixar objectius a nivel local que provoquen alhora repercussió global.
Com a resultat de la pluja d’idees surten les següents propostes:
•    Llums de LED al poble (a mida que es vagin fonent les actuals bombetes de baix consum)
•    Seguiment de les propostes de precampanya.
•    Ruta del xoriço.
•    Informar al poble del perquè de la crisi i d’on prové.
•    Explicar i promoure la banca ética.
•    Accions a la Fira Verda de cada mes.
•    Modificació dels horaris del tranport públic Teià-Barcelona.
•    Teià lliure de transgènics.
•    Fomentar l’horta.
•    Referèndums per part dels polítics per a decisions importants.
•    Respectar el mediambient.
•    Creació de grups de treball.
•    Contacte amb l’ajuntament.
S’han dividit les propostes en diferents temàtiques.
En vista a la importància sobre de l’acte de diumenge, així com també de la importància definir objectius i passar a l’acció, durant 15 minuts aproximadament la comissió d’acció i continguts s’han reunit independentment per debatre en paral·lel els seus respectius objectius sobretot a curt termini.
A continuació es forma de nou l’assemblea per posar en comú els acords que s’han establert a cada comissió. La portaveu de la comissió d’acció (Neus Botey) ha exposat com s’organitzaria l’acte de diumenge que queda com segueix:
•    Quedada a Can Godó per començar a preparar el berenar. 17.30h.
•    Taller per a nens i nenes organitzat pels membres del Cau i L’esplai i realització de la pancarta “Pensant en un futur”. 18.30h.
•    Berenar. 19.15h.
•    Cassolada amb inici a Can Godó amb parada a la sortida del teatre per trobar la gent que surt de l’obra Oliver Twist. 20h (aproximadament).
•    Assemblea 20.30.h (aproximadament).
També s’ha realitzat un llistat del que es necessita:
•    Taula i cavallets.
•    Gots reutilitzables.
•    Tovallons.
•    Plats reutilitzables.
•    Material per a pancartes (pintures, tel·les, pinzells…)
S’ha afegit que per a captar indignats s’ha de fer difusió via Facebook, Twitter, blog i mitjançant cartells  A més, el Nico s’ha ofert per portar els gots i portar els “flyers” divendres a la porta d’ El Cim. També a proposat portar papers per a que la gent opini durant el berenar i la cassolada de diumnge.
Un cop finalitzada l’exposició de la comissió d’acció, el portaveu de la comissió de continguts (Albert Ametlla) ha explicat que es considera molt important que l’acció es vegi recolzada per la difusió. S’ha fet esmena dels temes a tractar i s’han definit prioritats. La prioritat es creu que és fer un seguiment de l’ajuntament, assistint als plens al mateix que crear un vincle positiu amb ells. Això implica conèixer i estar informats  per a treballar sobre diferents temàtiques. Es vol demanar també un calendari on constin les tasques que l’ajuntament vol dur a terme per tal d’aconseguir més compromís per part seva.
Finalment, es fa consens per a l’ordre del dia de la propera assemblea:
•    Lectura i acceptació de l’acta del dia anterior.
•    Valoracions de la feina feta fins al moment.
•    Divisió de comissions per a treballar i posterior posada en comú de les decisions assolides.

L’Acampada Sol consensua quatre linies de debat

La Asamblea General de Acampada Sol reunida desde las 20 horas de la tarde, en la Puerta del Sol el día 25 de mayo, ha llegado a un consenso de mínimos para debatir sobre cuatro líneas:

1/ Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana.

2/ Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política.

3/ Separación efectiva de los poderes públicos.

4/ Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.

Se trata de cuatro puntos consensuados, que se irán debatiendo en los grupos de trabajo correspondientes y que serán ratificados en la Asamblea General que tendrá lugar el próximo viernes día 27.

http://madrid.tomalaplaza.net/

Acta assemblea 25 de maig de 2011

Dia: 25/05/2011
Hora: inici/20.40h fi/ 22:10

Lloc: Plaça de la Cooperativa (teià)
Asistència aproximada: 22 persones a l’inici.

En començar l’assemblea s’ha rellegit l’acta del dia anterior i s’han designat els càrrecs d’apuntador/a i moderador/a.  També, s’ha preguntat pel canvi de nom del grup de gmail que encara no s’ha pogut fer (continuem sent teiadescontent@gmail.com). S’ha afirmat l’existència d’un grup al facebook (Teia indignat) i també la nostra incorporació al twiter.
Avui era el dia en que havíem de proposar les nostres iniciatives i inquietuds per elaborar  un mapa de tots el àmbits en els que volem incidir.
Primer, pluja d’idees que volien posar de manifest la lluita contra:
-La crisi provocada pels bancs i pels polítics; s’ha fet èmfasi en la necessitat de divulgar informació sobre el tema.
-La societat consumista en la que vivim.
-L’especulació sorgida de la compra de terrenys agrícoles, els quals van desapareixent cada vegada més ràpid.
-Les grans superfícies comercials en detriment del comerç petit.
-Els aliments transgènics.
-L’educació, establerta com un sistema que no funciona ni pels professors ni pels alumnes, que mostra unes pautes molt fixes en la manera de treballar.
També s’ha parlat de fer-nos cabuda dins del butlletí de Teià; com també, s’ha fet una proposta per  organitzar el funcionament de l’assemblea.

•    Decisions preses:
S’ha decidit que a partir d’ara, si ve un nou/va membre se li deixarà el manifest perquè se’l llegeixi, com també un full que contindrà la nostra manera de funcionar dins l’assemblea; així tothom se’n farà partícip (aquesta informació es portarà a la següent assemblea). Pel que fa a l’estructura, es mantindran el/la moderador/a (controla els torns de paraula) i el/la apuntador/a (escriu l’acta) i funcionarem mitjançant unes comissions (de moment hi ha: continguts, acció i difusió) que portaran la feina feta a l’assemblea on es debatran els diferents temes i es decidirà si cal continuar treballant o si s’aprova la proposta.  A més a més, hem consensuat que quan presentem una proposta, aquesta serà consensuada a l’instant, de manera que tancarem els temes.
S’ha decidit passar a la comissió acció: la difusió de “Teià indignats” a les escoles i al casal d’avis, l’acció divulgativa (xerrada/carpa informativa) que es vol dur a terme durant la jornada de la Fira Verda a Teià i l’organització del sopar que constarà de: taller de pancartes, casserolada tot seguit, i sopar popular on hi està convida’t tothom; la recollida de firmes en recolzament a l’acampada.
S’ha decidit que s’utilitzaran totes les eines informàtiques i de telecomunicacions per comunicar-nos i fer arribar la nostra veu, entre nosaltres i amb la resta. De moment, s’ha aprovat crear un espai al blog on posar la  informació que a nosaltres mateixos ens hagi sobtat i així no haver-la de buscar. De moment, hem decidit que la Laura centralitzarà tota la informació que li enviem entre tots i la penjarà al blog mitjançant links.
S’ha decidit iniciar la nostra lluita per mitjà de la conscienciació i divulgació d’informació, ja sigui a nivell de xerrades, cartells, publicitat, etc. Un dels principals objectius és que la gent sàpiga què succeeix al seu voltant.
S’ha decidit, funcionar a nivell local i d’aquesta manera incidir a nivell global. Per tant, ens sembla bona idea continuar rebent informació de El Masnou i Alella i ajuntar-nos quan ho creguem oportú per fomentar una lluita conjunta tant a nivell local, com global.
*Pel sopar, el taller i la cassarolada que farem, cal que tothom porti el màxim de coses que ens poden fer falta: bosses d’escombraries/ escombres/ material per fer pancartes/ olles i pica-olles per compartir amb qui se’ns uneixi/pintura tàquers/cadires/ taules, el que se us acudeixi!). És imprescindible que porteu grans quantitats de menjar; convida indignats per Teià!

Acta assemblea 24 de maig de 2011

Asistencia aproximada: 30-40 persones
Hora: 20.40h. Lloc: Plaça de la Cooperativa (teià)

Després de reunir-nos a les 20.00h al parc de Can Godó, es llegeix una proposta de manifest, es modifiquen algunes paraules i es decideix llegir-lo al final de la cassolada i abans de començar l’assemblea.

Iniciem l’assemblea designant un moderador (Xavi R.) i una apuntadora per passar l’acta (Laura M). Llegim l’acta de l’assemblea del dia anterior.

Comencem el torn de paraula i s’inicia un debat sobre quin objectiu té l’assemblea i si es vol donar un caire més local o global. A més es comenta que pel poble tant el nom inicial del moviment (Teià descontent) com la reunió d’ahir s’ha malentès i algunes persones pensen i comenten que el que estem fent és conseqüència del resultat de les eleccions municipals del 22 de maig).

Decidim fer ronda de presentacions i que cadascú digui la seva sobre aquest tema.

Un bon grup de gent pensa que és millor debatre i actuar a nivell global, pero també hi ha un grup de gent que pensa que per incidir a nivell global hi ha moltes coses que es poden fer desde el nivell local. S’incideix en que actuar a nivell local no vol dir posar-se en contra dels polítics del poble, sino que algunes accions podrien ser anar a parlar amb ells i fer propostes de com millorar algunes coses. Es posen exemples: proposar a l’Ajuntament que tot el que es compri d’alimentació sigui ecològic i local o de comerç just, que es treballi amb una banca ètica o l’implantació de programari lliure als ordinadors.

Donat que ha vingut més gent que el dia anterior es torna a suggerir fer les trobades en un lloc tancat per tal d’evitar l’interrupció dels debats pel soroll dels cotxes, pero es fa incís en que és important trobar-se en un espai públic per tal de ser visibles i que la gent pugui acostar-se a escoltar sense tenir sensació d’intromissió.

Expliquem el funcionament de les assemblees: es important respectar els torns de paraula i no interrompre quan algú parla. Utilitzem els signes per tal de mostrar el nostre acord (movem les mans enlaire), el nostre desacord (creuant els braços) o indiquem que ens estem repetint i donant voltes a un mateix tema (fent moviments circulars amb els braços cap endavant). És molt important intentar arribar a un consens en els debats i decisions que es prenen i evitar fer votacions.

Es creen dues comissions: continguts i difussió/comunicació.

Es descarta de moment crear la comissió de logística.

Decidim canviar el nom del moviment, Teià descontent, per Teià Indignat, ja que el primer pot connotar certa tristesa que no és veritat, i l’adjectiu indignat és el que millor defineix el nostre estat.

Establim utilitzar la plaça com a un espai on fer una “acampada simbòlica” i penjar-hi allà tots els cartells amb missatges i lemes (tant a nivell de grup com personal).

Es decideix penjar cartells pel poble amb el manifest per tal de donar-nos a conèixer.

Es comenta que hauriem de ser respectuosos amb la normativa vigent sobre on i com penjar els cartells i les pancartes. I es decideix tenir-ho en compte excepte a la plaça de la Cooperativa, ja que com s’esta fent en altres poblacions i ciutats necessitem un lloc on mostrar públicament la nostra indignació.

Es recorda que com ja varem quedar en l’anterior assemblea hem de ser respectuosos amb la plaça i els seus veïns i veïnes, és a dir, no embrutar i deixar-la cada dia tal i com ens l’hem trobat, i intentar no fer massa escandol per tal de no molestar.

S’acorda que en Didac s’encarregarà del Facebook, Twitter i de crear un blog on penjar les actes de les assemblees i el manifest.

L’Albert A. ja s’ha encarregat de notificar la creació de l’assemblea a l’acampada de Barcelona i de donar-nos d’alta al mapa de les acampades.

La Mireia R. aporta un document per tal de facilitar el funcionament de les assemblees i arribar a un consens sense perdre massa temps.

Acordem mantenir les assemblees cada vespre i intentar que una durada d’una hora, hora i mitja com a molt. Si més endavant es decideix fer les assemblees un cop a la setmana podem plantejar que siguin més llargues.

A l’assemblea de l’endemà es farà una pluja d’idees sobre temes que es vulguin debatre i fer accions.

Es treballa per comissions. La comissió difussió fa les pancartes i cartells. Decidim fer dos grans pancartes amb els següents lemes: “Teià Indignat“ i “Un món millor és possible”. I la comissió de continguts proposa canvis en el manifest.

Es llegeix el manifest i es pengen les pancartes.

Acta assemblea 23 de maig de 2011

28 participants. Hora inici: 22:20  Final: 00:15

S’inicia l’acta amb la contextualització de la situació per part de la Laura Montero i l’Albert Ametlla que ens transmeten el que està succeïnt a les principals assemblees creades i, sobretot en la de El Masnou.

Es debat sobre perquè som avui aquí i els objectius o les línies generals que hem de marcar.

Es consensua:

  • Reunir-nos cada dia des d’avui dimarts 23 fins a la manifestació del 19 Juny a Barcelona.
  • Hora de quedada: 20:00 cassolada al parc de can godó baixant fins la plaça Catalunya (cooperativa) per a iniciar el procés assembleari a les 20:30.
  • El nom que ens identifica es: TEIÀDESCONTENT
  • Activar les 3 comissions demà dimecres dia 24: logística, contingut i difusió-comunicació
  • Demà dimarts 24 fer cassolada, preparada conjunta de pancartes i inici de comissions
  • Tothom aporta material per a poder fer les pancartes
  • Dimecres 25 Assemblea
  • Dur a terme una ordre del dia, fer coneixedor a tothom del que comporta un procés assembleari, la funció de les comissions així com determinar un moderador, encarregat de torn de paraules i secretari/a encarregat/da de prendre acta.

Finalment sorgeix un debat sobre els peròs i contres d’una assemblea a Teià on valorem que, tot i que hi ha regidories que ofereixen espais de diàleg on generar propostes i noves idees, seguim necessitant un espai de diàleg que ens permeti posar en judici qualsevol estructura i/o decisió presa pels mateixos responsables polítics.

Manifest

20110525-212104.jpg